ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Informujemy, że szkoła organizuje w terminie 2.09.2021 – 22.12.2021 dodatkowe zajęcia wspomagające, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia będą organizowane z następujących przedmiotów:  

– j. polski,

– matematyka,

– j. angielski

Zajęcia wspomagające będą prowadzone w  min. 10 – osobowych grupach, w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniów chętnych do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oddanie  do sekretariatu w terminie do 8 września 2021 r.  W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice.

Skip to content