Plan praktyk zawodowych

rok szkolny 2023 / 2024

Dokumenty potrzebne do realizacji praktyki zawodowej

W czasie ograniczonego funkcjonowania szkól. Udostępniamy wzory dokumentów do pobrania.

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 istnieje możliwość zaliczenia praktyki zawodowej na podstawie zrealizowanego wcześniej stażu zawodowego. Poniżej dostępny jest do pobrania druk w celu uzyskania oceny od pracodawcy.

Zaświadczenie o ukończeniu praktyki [PDF]
Skip to content