Grono pedagogiczne

Anna Jadasz (JA)
Podstawy turystyki
Dyrektor

Dorota Charzewska (DC)
Matematyka
Wicedyrektor

Piotr Dębowski (PD)
Witryny i aplikacje internetowe
Podstawy konstrukcji maszyn
Pracownia rysunku technicznego
Tworzenie stron i aplikacji internetowych
Kierownik szkolenia praktycznego

Marian Augustyniak (MA)
Techniki eksploatacyjne
Maszyny i urządzenia górnicze
Pracownia górnicza

Wojciech Błażyca (WB)
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ewa Brągiel (BE)
Język polski

Danuta Brych (BR)
Wychowanie fizyczne

Norbert Burek (NB)
Informatyka
Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Pracownia przygotowania stanowiska komputerowego do pracy
Pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej

Katarzyna Chrapiec (KC)
Język niemiecki

Renata Ciesielska-Prasoł (RC)
Geografia
Geografia turystyczna

Edward Czajkowski (EC)
Procesy magazynowe
Organizacja pracy magazynów
Pracownia magazynowa

Agata Drobik (DA)
Język angielski
Język angielski w branży logistycznej

Iwona Dziduch (ID)
Geografia

Dorian Figołuszka (DF)
Religia

Paulina Gaik (GA)
Pracownia organizacji imprez i usług turystycznych
Pracownia obsługi turystycznej
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Marketing usług turystycznych
Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych

Zenon Gałązka (ZG)
Zajęcia praktyczne

Janusz Gancarczyk (JG)
Zajęcia praktyczne

Dariusz Grajner (DG)
Zapasy i magazynowanie
Planowanie produkcji i dystrybucji
Procesy transportowe w logistyce
Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej
Podstawy kosztorysowania w budownictwie
Systemy energetyki odnawialnej
Pracownia dokumentacji technicznej w budownictwie

Paulina Gwóźdź (GW)
Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Zapasy i magazynowanie
Usługi transportowo-spedycyjne

Zofia Haluch (HZ)
Język polski

Bernadeta Ignacy (IB)
Rysunek techniczny
Podstawy konstrukcji maszyn
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Technologia konstrukcji mechanicznych

Agata Kalita-Bojdoł (AK)
Matematyka

Ilona Karwot (KI)
Język polski
Obowiązki bibliotekarza

Jan Kaźmierczak (KJ)
Język angielski w branży energetycznej
Język angielski
Język angielski w branży informatycznej
Język angielski w branży logistycznej
Język angielski w branży turystycznej

Teresa Kmita-Drenda (TK)
Fizyka
Podstawy logistyki
Dystrybucja
Usługi logistyczno-transportowe
Procesy magazynowo-spedycyjne
Dokumentacja logistyczna

Sabina Kontny (KN)
Obowiązki pedagoga

Alina Kozdoń-Majdzik (KA)
Instalacje elektryczne
Maszyny i urządzenia elektryczne

Anna Krzemień (Kr)
Wychowanie do życia w rodzinie
Religia
Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Paweł Kubieniec (PK)
Wychowanie fizyczne

Monika Kukla (MK)
Zajęcia rewalidacyjne

Agnieszka Leszczyńska (AL)
Podstawy logistyki
Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej
Zapasy i magazynowanie

Hanna Liczba (HL)
Biologia

Józef Macha (ME)
Pracownia instalacji i urządzeń do przesyłu energii cieplnej
Pracownia montażu, konserwacji i pomiarów instalacji i urządzeń elektroenergetycznych
Pracownia sieci i urządzeń elektroenergetycznych

Piotr Majdzik (PM)
Maszyny i urządzenia elektryczne
Elektrotechnika i elektronika
Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych

Krzysztof Marekwia (KM)
Informatyka
Systemy baz danych
Projektowanie baz danych
Eksploatacja urządzeń sieciowych
Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
Projektowanie i tworzenie stron internetowych
Pracownia eksploatacji urządzeń sieciowych
Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
Pracownia stron internetowych

Katarzyna Nitkowska (NK)
Język niemiecki

Mariola Ostafińska (MO)
Język angielski
Język angielski w branży logistycznej

Mariola Paduch (PA)
Chemia

Maria Pawełczyk (MP)
Usługi transportowo-spedycyjne
Procesy transportowe w logistyce
Logistyka transportu
Procesy transportowe

Tomasz Peikert (TP)
Język angielski

Ireneusz Pietrasz (IP)
Historia
Historia i społeczeństwo – p.uzupełniający
Etyka
Filozofia

Irena Radomska (IR)
Podstawy przedsiębiorczości
Doradztwo zawodowe

Jolanta Rejnisz (JR)
Edukacja dla bezpieczeństwa
Podstawy konstrukcji maszyn
Techniki eksploatacyjne
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Maszyny i urządzenia górnicze
Technologia konstrukcji mechanicznych

Sylwia Spyra-Smektała (SS)
Język angielski
Język angielski zawodowy
Język angielski w branży logistycznej
Język angielski w branży turystycznej

Andrzej Stępień (AS)
Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne
Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Przesyłanie i rozdział energii cieplnej

Marcelina Suchanek (MS)
Sieci i urządzenia elektroenergetyczne
Pracownia elektrotechniki i elektroniki
Elektrotechnika i elektronika
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Podstawy elektrotechniki, elektroniki i energetyki
Pomiary w elektrotechnice i elektronice
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Elektrotechnika i mechatronika

Wioletta Syrek (SR)
Matematyka

Andrzej Szymczyk (Sz)
Wychowanie fizyczne

Agnieszka Tkacz (AT)
Obowiązki psychologa
Zajęcia rewalidacyjne

Sławomir Tokarz (TO)
Taktyka i techniki interwencji w służbach mundurowych

Teresa Truś (TT)
Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Zapasy i magazynowanie
Usługi transportowo-spedycyjne
Planowanie produkcji i dystrybucji
Obsługa klientów i kontrahentów

Mirosław Wojtynek (Wo)
Zajęcia praktyczne
Pracownia organizacji eksploatacji złóż

Mariola Żur-Kawałek (MŻ)
Język niemiecki