Grono pedagogiczne 2023/2024


Anna Jadasz
Zadania:
Dyrektor
Podstawy turystyki
Biznes i zarządzanie
 
Katarzyna Nitkowska
Zadania:
Wicedyrektor
Język niemiecki
Zajęcia z wychowawcą
 
Piotr Dębowski
Zadania:
Kierownik szkolenia praktycznego
Informatyka
Pracownia stron internetowych
Pracownia aplikacji internetowych
 
Jacek Antoniuk
Zadania:
Informatyka
Informatyka rozszerzona
Zajęcia praktyczne
 
Marian Augustyniak
Zadania:
Pracownia wykonywania połączeń elementów z tworzyw sztucznych
Pracownia wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
 
Maciej Bąk
Zadania:
Edukacja dla bezpieczeństwa
 
Wojciech Błażyca
Zadania:
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Wiedza o społeczeństwie rozszerzona
Geografia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
 
Ewa Brągiel
Zadania:
Język polski
Zajęcia z wychowawcą
 
Dorota Brudny
Zadania:
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Godziny do dyspozycji dyrektora - zawodowe kompetencje językowe
Język angielski w branży logistycznej
Język angielski w branży turystycznej
 
Danuta Brych
Zadania:
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
 
Norbert Burek
Zadania:
Informatyka
Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
Pracownia eksploatacji urządzeń peryferyjnych
Pracownia montażu i eksploatacji lokalnej sieci komputerowej
Montaż, konfiguracja i naprawa lokalnych sieci komputerowych
 
Dorota Charzewska
Zadania:
Matematyka
Matematyka rozszerzona
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 
Katarzyna Chrapiec
Zadania:
Język niemiecki
 
Renata Ciesielska-Prasoł
Zadania:
Geografia
Geografia rozszerzona
Geografia turystyczna
 
Agnieszka Danisz
Zadania:
Chemia
Biologia
 
Agata Drobik
Zadania:
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski w branży elektrycznej
Język angielski w branży turystycznej
 
Iwona Dziduch
Zadania:
Geografia
Geografia rozszerzona
 
Barbara Erkier
Zadania:
Historia
 
Marek Fenisz
Zadania:
Religia
 
Paulina Gaik
Zadania:
Pracownia obsługi turystycznej
Obsługa turystyczna
Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
Pracownia informacji i promocji turystycznej
Pracownia organizacji imprez turystycznych
 
Zenon Gałązka
Zadania:
Zajęcia praktyczne
 
Dariusz Grajner
Zadania:
Podstawy logistyki
Usługi transportowo-spedycyjne
Dystrybucja
Procesy transportowe w logistyce
Pracownia montażu systemów energetyki odnawialnej
Systemy energetyki odnawialnej
Pracownia eksploatacji systemów energetyki odnawialnej
 
Paulina Gwóźdź
Zadania:
Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Zapasy i magazynowanie
Procesy transportowe w logistyce
Dokumentacja logistyczna
 
Zofia Haluch
Zadania:
Język polski
Zajęcia z wychowawcą
 
Małgorzata Herman
Zadania:
Dystrybucja
Organizacja pracy magazynów
 
Oliwia Hupka-Holecka
Zadania:
Podstawy turystyki
Pracownia organizacji imprez i usług turystycznych
Pracownia obsługi turystycznej
Zajęcia z wychowawcą
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Marketing usług turystycznych
Pracownia rozliczania imprez i usług turystycznych
Pracownia informacji i promocji turystycznej
DZiałalność gospodarcza w turystyce
Usługi turystyczne
 
Bernadeta Ignacy
Zadania:
Rysunek techniczny
Podstawy konstrukcji maszyn
Technologia przetwórstwa tworzyw sztucznych
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Technologia konstrukcji mechanicznych
Podstawy budowy maszyn i urzadzeń
Procesy wytwarzania wyrobów z tworzyw sztucznych
 
Agata Kalita-Bojdoł
Zadania:
Matematyka
Matematyka rozszerzona
Zajęcia z wychowawcą
Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 
Ilona Karwot
Zadania:
Język polski
Zajęcia z wychowawcą
Obowiązki bibliotekarza
 
Jan Kaźmierczak
Zadania:
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski zawodowy
Język angielski w branży informatycznej
Język angielski w branży elektrycznej
Język angielski w branży logistycznej
Język angielski w branży turystycznej
 
Bartosz Kiszewski
Zadania:
Informatyka
Informatyka rozszerzona
Urządzenia techniki komputerowej
Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
Naprawa urządzeń techniki komputerowej
Pracownia naprawy urządzeń techniki komputerowej
 
Alina Kozdoń-Majdzik
Zadania:
Instalacje elektryczne
Maszyny i urządzenia elektryczne
 
Anna Krzemień
Zadania:
Wychowanie do życia w rodzinie
Religia
 
Agnieszka Leszczyńska
Zadania:
Zajęcia z wychowawcą
Logistyka zaopatrzenia i produkcji
Zapasy i magazynowanie
Usługi transportowo-spedycyjne
Planowanie produkcji i dystrybucji
Procesy transportowe w logistyce
Procesy magazynowe
Dokumentacja logistyczna
Pracownia magazynowa
 
Piotr Majdzik
Zadania:
Montaż uruchamianie i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych
Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
 
Michał Małyska
Zadania:
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
 
Krzysztof Marekwia
Zadania:
Administrowanie systemami operacyjnymi
Informatyka
Informatyka rozszerzona
Lokalne sieci komputerowe
Systemy operacyjne
Programowanie aplikacji internetowych
Eksploatacja urządzeń sieciowych
Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej
Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi
Projektowanie i tworzenie stron internetowych
Pracownia eksploatacji urządzeń sieciowych
Pracownia administrowania serwerowymi systemami operacyjnymi
 
Dariusz Mildner
Zadania:
Podstawy turystyki
Wychowanie fizyczne
Organizacja imprez i usług turystycznych
Obsługa turystyczna
Marketing usług turystycznych
 
Mariola Ostafińska
Zadania:
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Język angielski w branży turystycznej
 
Mariola Paduch
Zadania:
Chemia
 
Maria Pawełczyk
Zadania:
Usługi transportowo-spedycyjne
Procesy transportowe
 
Ireneusz Pietrasz
Zadania:
Historia
Wiedza o społeczeństwie
Zajęcia z wychowawcą
Filozofia
Historia i teraźniejszość
 
Agnieszka Pilarska
Zadania:
Obowiązki pedagoga
Obowiązki pedagoga specjalnego
 
Alicja Popenda
Zadania:
Język polski
 
Irena Radomska
Zadania:
Język polski
Podstawy przedsiębiorczości
Doradztwo zawodowe
Biznes i zarządzanie
 
Elżbieta Rataj
Zadania:
Zapasy i magazynowanie
Planowanie produkcji i dystrybucji
Pracownia magazynowa
 
Jolanta Rejnisz
Zadania:
Fizyka
Geografia
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Pracownia organizacji eksploatacji złóż
Eksploatacja maszyn i urządzeń
Technologia konstrukcji mechanicznych
 
Dominika Romanek
Zadania:
Język niemiecki
Zajęcia z wychowawcą
 
Honorata Skrzypiec
Zadania:
Język angielski
Język angielski rozszerzony
Zajęcia z wychowawcą
Język angielski w branży logistycznej
 
Krystian Skubij
Zadania:
Historia
 
Andrzej Stępień
Zadania:
Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej
Pracownia instalacji i urządzeń do wytwarzania energii cieplnej
 
Marcelina Suchanek
Zadania:
Zajęcia z wychowawcą
Instalacje elektryczne
Maszyny i urządzenia elektryczne
Elektrotechnika i elektronika
Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych
Pomiary w elektrotechnice i elektronice
Montaż uruchamianie i konserwacja instalacji elektrycznych
Wytwarzanie energii elektrycznej
Wytwarzanie energii cieplnej
Elektrotechnika i mechatronika
 
Wioletta Syrek
Zadania:
Matematyka
Matematyka rozszerzona
 
Tadeusz Szczypka
Zadania:
Fizyka
Maszyny i urządzenia górnicze
 
Beata Szlejter
Zadania:
Obowiązki bibliotekarza
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Obowiązki pedagoga specjalnego
 
Andrzej Szymczyk
Zadania:
Wychowanie fizyczne
Zajęcia z wychowawcą
 
Agnieszka Tkacz
Zadania:
Obowiązki psychologa
 
Sławomir Tokarz
Zadania:
Taktyka i techniki interwencji w służbach mundurowych
 
Teresa Truś
Zadania:
Podstawy logistyki
Usługi transportowo-spedycyjne
Planowanie produkcji i dystrybucji
Procesy transportowe w logistyce
Procesy magazynowe
Dokumentacja logistyczna
 
Mirosław Wojtynek
Zadania:
Zajęcia praktyczne
 
Skip to content