Plan lekcji
LO dla dorosłych

Drugi semestr 2022 / 2023.

Zobacz plan

Szanowni Państwo.
Staramy się nieustannie wypracować jak najlepszy sposób komunikacji. Jednym z elementów jest poprawa sposobu wyświetlania planu zajęć. Mamy nadzieję, że wprowadzone zmiany pozwolą łatwiej korzystać z naszej szkolnej strony internetowej. Od teraz link do aktualnego planu zjazdów dostępny będzie również w głównym menu strony w zakładce "Uczniowie i słuchacze".

Godziny zajęć

01

Piątek

1. 07:50:00 - 08:35:00
2. 08:45:00 - 09:30:00
3. 09:35:00 - 10:20:00
4. 10:25:00 - 11:10:00
5. 11:25:00 - 12:10:00
6. 12:15:00 - 13:00:00
7. 13:10:00 - 13:55:00
8. 14:00:00 - 14:45:00
9. 14:50:00 - 15:35:00

10. 15:40:00 - 16:25:00
11. 16:30:00 - 17:15:00
12. 17:20:00 - 18:05:00
13. 18:10:00 - 18:55:00
14. 19:00:00 - 19:45:00

02

Sobota 

1. 07:50:00 - 08:35:00
2. 08:45:00 - 09:30:00
3. 09:35:00 - 10:20:00
4. 10:25:00 - 11:10:00
5. 11:25:00 - 12:10:00
6. 12:15:00 - 13:00:00
7. 13:10:00 - 13:55:00
8. 14:00:00 - 14:45:00
9. 14:50:00 - 15:35:00
10. 15:40:00 - 16:25:00
11. 16:30:00 - 17:15:00
12. 17:20:00 - 18:05:00
13. 18:10:00 - 18:55:00
14. 19:00:00 - 19:45:00

Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych w zseiu

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek i sobota, dwa raz w miesiącu). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu. Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę w państwowych lub prywatnych szkołach policealnych albo na studiach wyższych. Pamiętaj: Jeżeli jesteś absolwentem szkoły zawodowej możesz podjąć naukę w lo od razu od II klasy!

REKRUTACJA: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi rekrutacyjne:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
– 3 zdjęcia

PRZYJAZNA ATMOSFERA I WYSOKI KOMFORT NAUCZANIA.
Baza dydaktyczna szkoły jest stale udoskonalana, aby w jak największym stopniu ułatwić i uprzyjemnić naukę. Nasi nauczyciele cenią Twój czas i nastawieni są na przekazywanie wiedzy w przystępny i efektywny sposób. Słuchacze mogą samodzielnie pracować w sali komputerowej, korzystać z bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.
PRACUJESZ I CHCESZ SIĘ UCZYĆ? NASZA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!
Nasi słuchacze to często osoby podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nauka w naszej szkole odbywa się w trybie zaocznym. Taki system kształcenia pozwala na pogodzenie nauki z pracą oraz innymi obowiązkami. Kształcenie odbywa się na podstawie programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Z nami bez stresu i w przyjaznych warunkach zdobędziesz średnie wykształcenie. UWAGA: Trwają zapisy do liceum ogólnokształcącego Zapraszamy do podjęcia nauki w LO dla Dorosłych. Nauka jest bezpłatna i odbywa się zwykle co dwa tygodnie w piątki i soboty.