Klasa II LO dla Dosrosłych 2021/2022

Aktualizacja 03-02-2022

Plan — semestr 3

Zobacz

Plan — semestr 4

Zobacz

Egzminy - semest 3

Zobacz

Egzaminy sem 4

Zobacz

Godziny zajęć

01

Piątek

1) 15:35 do 16:20
2) 16:25 do 17:10
3) 17:15 do 18:00
4) 18:05 do 18:50
5) 18:55 do 19:40

02

Sobota 

1-2) 8:00 do 9:30
3-4) 9:35 do 11:05
5-6) 11:10 do 12:40
7-8) 12:45 do 14:15
9-10) 14:20 do 15:50
11-12) 15:55 do 17:25

Liceum ogólnokształcące
dla dorosłych w zseiu

Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych to szkoła dla tych, którzy zakończyli edukację na poziomie ośmioletniej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ukończyli zasadniczą szkołę zawodową. Nauka trwa 3 lata (6 semestrów). Zapraszamy każdego, kto chce się uczyć, ukończył 18 lat lub ukończy w roku kalendarzowym. Nie ma górnej granicy wiekowej. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (piątek i sobota, dwa raz w miesiącu). Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu. Po ukończeniu trzeciej klasy z wynikiem pozytywnym i zdaniu egzaminu maturalnego można kontynuować naukę w państwowych lub prywatnych szkołach policealnych albo na studiach wyższych. Pamiętaj: Jeżeli jesteś absolwentem szkoły zawodowej możesz podjąć naukę w lo od razu od II klasy!

REKRUTACJA: bez egzaminów wstępnych, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wymogi rekrutacyjne:
– oryginał świadectwa ukończenia szkoły niższego szczebla (duplikat lub kserokopia potwierdzona notarialnie)
– 3 zdjęcia

PRZYJAZNA ATMOSFERA I WYSOKI KOMFORT NAUCZANIA.
Baza dydaktyczna szkoły jest stale udoskonalana, aby w jak największym stopniu ułatwić i uprzyjemnić naukę. Nasi nauczyciele cenią Twój czas i nastawieni są na przekazywanie wiedzy w przystępny i efektywny sposób. Słuchacze mogą samodzielnie pracować w sali komputerowej, korzystać z bezpłatnego dostępu do szybkiego internetu.
PRACUJESZ I CHCESZ SIĘ UCZYĆ? NASZA SZKOŁA JEST DLA CIEBIE!
Nasi słuchacze to często osoby podejmujące pracę zawodową, mające rodziny, dlatego nauka w naszej szkole odbywa się w trybie zaocznym. Taki system kształcenia pozwala na pogodzenie nauki z pracą oraz innymi obowiązkami. Kształcenie odbywa się na podstawie programy umieszczone w szkolnym zestawie programów nauczania. Do szkoły przyjmowani są absolwenci gimnazjum, ośmioletniej szkoły podstawowej oraz zasadniczej szkoły zawodowej. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! Z nami bez stresu i w przyjaznych warunkach zdobędziesz średnie wykształcenie. UWAGA: Trwają zapisy do liceum ogólnokształcącego Zapraszamy do podjęcia nauki w LO dla Dorosłych. Nauka jest bezpłatna i odbywa się zwykle co dwa tygodnie w piątki i soboty.