DNI WOLNE Wynikające Z KALENDARZA ROKU SZKOLNEGO ORAZ DNI USTAWOWO WOLNYCH OD PRACY

1.11.2019 r. (piątek) – Wszystkich Świętych  
11.11.2019 r. (poniedziałek) – Narodowe Święto Niepodległości  
23-31.12.2019 r. – Zimowa przerwa świąteczna  
1.01.2020 r. (środa) – Nowy Rok
6.01.2020 r. (poniedziałek) – Święto Trzech Króli  
13-26.01.2020 r.  – Ferie zimowe  
9-14.04.2020 r. – Wiosenna przerwa świąteczna  
1.05.2020 r. (piątek) – Święto Państwowe  
11.06.2020 r. (czwartek) - Boże Ciało  
27.06 – 31.08.2020 r. – Ferie letnie

DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH:

14.10.2019 r. -  Dzień Edukacji Narodowej (wynikający z Karty Nauczyciela)
6,7,8 MAJA 2020 r. -  egzamin maturalny
10.01.2020 r. -  EGZAMIN ZAWODOWY PISEMNY
09.01.2020 r. -  EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY tylko technikum
12.06.2020 r. -  (Boże Ciało – 11.06.2020)
23.06.2020 r. -  EGZAMIN ZAWODOWY PISEMNY
22.06.2020 r. - EGZAMIN ZAWODOWY PRAKTYCZNY tylko technikum

PLANOWANE SPOTKANIA Z RODZICAMI w roku szkolnym 2019/2020

19.09.2019 r. (czwartek) Zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami. Zebranie informacyjne dla rodziców klas starszych z wychowawcami. Zebranie dla rodziców klas maturalnych z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami - omówienie zasad przeprowadzania egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.

21.11.2020 r. (czwartek) Wywiadówka dla wszystkich klas – informacja o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu, pedagogizacja. Wywiadówka dla klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych.

12.12.2019 r. (czwartek) Wywiadówka dla pozostałych klas – informacja o przewidywanych ocenach semestralnych.

02.04.2020 r. (czwartek) Zebranie rodziców klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebranie rodziców pozostałych klas - informacja o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu, pedagogizacja.

28.05.2020 r. (czwartek) Zebranie rodziców wszystkich klas (bez maturalnych) - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.