Projekty realizowane
w naszej szkole

Nowoczesna
Szkoła

E-fektywne
F-unkcjonalne
S-zkoły

Naukowiec Zawodowiec

Erasmus+

Staże i praktyki zawodowe - 150 godzin
stypendium - 1480 zł

Staże i praktyki zawodowe skierowane są (odpowiednio) do uczniów technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia.  Głównym celem projektu jest poprawa jakości oferty edukacyjnej oraz wzmocnienie zdolności do zatrudnienia uczniów i uczennic.

Biorąc udział w stażu czy praktyce, oprócz wymiernych korzyści finansowych, zyskujesz doświadczenie zawodowe.

Zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie.

Do pobrania udostępniamy komplet dokumentów w pliku ZIP

Dokumenty