Mechanik - monter maszyn
i urządzęń

Opis zawodu - podstawowe informacje o zawodzie.