Program stypendialny
dla uczniów
rozpoczynających naukę w zespole szkół energetycznych i usługowych w łaziskach górnych

  • Technik elektryk
  • Mechanik - monter maszyn i urządzeń
  • Ślusarz

Polska Grupa Górnicza S.A. wypłacać będzie uczniom, świadczenia w postaci stypendiów,
nagród rocznych oraz nagrody na zakończenie szkoły w następującej wysokości:

1. 250 zł netto stypendium miesięcznego – dla każdego ucznia, który podejmie naukę w szkole branżowej i technikum,
2. 1000 zł netto nagrody rocznej dla ucznia, który spełnił poniższe warunki:
- uzyskał na świadectwie średnią ocen na poziomie minimum 4,0;
- uzyskał na świadectwie zachowanie minimum dobre;
- posiadał 100 % obecności na zajęciach (dopuszczając nieobecności usprawiedliwione).
3. 5.000 zł netto jednorazowej nagrody na zakończenie szkoły - dla stypendystów, który ukończyli naukę w normalnym trybie, uzyskali przynajmniej jedną kwalifikację w zawodzie, przedstawili świadectwo ukończenia szkoły wraz z dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe oraz podjęli pracę we wskazanym oddziale PGG.

Polska Grupa Górnicza S.A. udzieli stypendystom gwarancji zatrudnienia

Nasi partnerzy

Firmy i instytucje, z którymi współpracujemy.

Zespół Szkół
Energetycznych i Usługowych
w Łaziskach Górnych

43-170 Łaziska Górne, ul. Chopina 11b

tel.: 32 2242415

seretariat@zseiulaziska.pl

Informacje logistyczne
i Kontaktowe

Zobacz więcej

Projekty EFS

Zespół Szkół Energetycznych i Usługowych realizuje szereg projektów, dzięki którym nasi uczniowe zyskują dodatkowe korzyści.

  • staże zawodowe
  • kurs operatora wózka jezdniowego
  • kurs spawania
  • prawo jazdy kategorii B
  • i wiele innych.
czytaj więcej

Biuletyn informacji publicznej

Strona BIP

Katalog usług elektronicznych

Strona CPM

Nasza społeczność

Dołącz do nas