Biblioteka Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych beneficjentem Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021 – 2025” – edycja 2022.

     Informujemy, że nasza szkoła otrzymała w 2022 roku wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”.
     Program realizowany jest przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, przy zaangażowaniu Biblioteki Narodowej, Instytutu Książki i Narodowego Centrum Kultury oraz we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki jako Operatora Priorytetu 3.
     Zakwalifikowanie się do programu łączy się z pozyskaniem środków finansowym z budżetu państwa przy wsparciu organu prowadzącego, tj. Powiatu Mikołowskiego. Łączna kwota dofinansowania wynosi 15 000 złotych.

Otrzymane środki finansowe zgodnie z celem programu zostaną przeznaczone na:

  • zakup nowości wydawniczych oraz lektur szkolnych, 
  • zakup sprzętu komputerowego do wykorzystania przez nauczycieli bibliotekarzy, 
  • zakup elementów wyposażenia wnętrza biblioteki, 
  • realizację działań promujących czytelnictwo.
Skip to content