Praca w zawodzie technik elektryk

Elektryk to zawód, który wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej, ale także dużego doświadczenia i praktyki. Jest to jedno z najważniejszych zajęć w dzisiejszych czasach, ponieważ bez prądu nie ma możliwości korzystania z wielu urządzeń, a co za tym idzie - nasze życie byłoby znacznie trudniejsze.

Jedną z najważniejszych cech dobrego elektryka jest umiejętność analitycznego myślenia. Każdy błąd, który popełni, może skutkować poważnymi konsekwencjami, a więc musi być bardzo ostrożny i dokładny w swojej pracy. Dobry elektryk potrafi znaleźć przyczynę problemu i rozwiązać go szybko i skutecznie.

Zadania zawodowe:

  • wykonywanie badań i kontroli urządzeń w procesie produkcji oraz eksploatacji
  • dobieranie, użytkowanie, instalowanie i obsługiwanie maszyn i urządzeń elektrycznych oraz aparatury sterującej i pomiarowej
  • instalowanie, użytkowanie i obsługiwanie układów energoelektronicznych
  • stosowanie skutecznej ochrony urządzeń elektrycznych przed skutkami zwarć, przeciążeń i przepięć
  • diagnozowanie stanu elementów, układów i urządzeń elektrycznych
  • dobieranie, instalowanie i sprawdzanie środków ochrony przeciwporażeniowej
  • przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektrycznych i pomiarach elektrycznych
  • planowanie i nadzorowanie ruchu sieci elektroenergetycznej
  • udział w pracach zespołów projektowych
  • posługiwanie się techniką komputerową
Skip to content