Harmonogram matur - czerwiec 2020

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem matur.

Czytaj więcej

Komunikat w sprawie harmongramu

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 24 kwietnia 2020 r.
w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu
gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

Dowiedz się Więcej