ZSEiU

Rodzice

„Nie takie ważne, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało.” Janusz Korczak

Wyprawka szkolna - wzór wniosku

WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O PRZYZNANIE POMOCY
W FORMIE DOFINANSOWANIA ZAKUPU PODRĘCZNIKÓW
DLA UCZNIÓW POSIADAJĄCYCH ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

Terminy spotkań z rodzicami 2023 / 2024

 • 12.09.2023 Zebranie informacyjne dla rodziców klas pierwszych z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami. Zebranie informacyjne dla rodziców klas starszych z wychowawcami.
 • 13.09.2023 Zebranie dla rodziców klas maturalnych z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami - omówienie zasad przeprowadzania egzaminu
  maturalnego i egzaminu potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • 15.11.2023 Wywiadówka dla wszystkich klas — informacja o wynikach w nauce,frekwencji i zachowaniu, pedagogizacja.
 • 22.11.2023 Wywiadówka dla klas maturalnych — informacja o przewidywanych ocenach.
 • 10.01.2024 Wywiadówka dla pozostałych klas — informacja o przewidywanych ocenach.
 • 10.04.2024 Zebranie rodziców klas maturalnych — informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych. Zebranie rodziców pozostałych klas - informacja o wynikach w nauce, frekwencji i zachowaniu, pedagogizacja
 • 03.06.2024 Zebranie rodziców wszystkich klas (bez maturalnych) - informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych.

DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH 

 • 09 stycznia 2024 - egzamin zawodowy
 • 02 maja 2024 - weekend majowy
 • 6, 7, 8, 9 maja 2024 -​ egzamin maturalny
 • 13 maja 2024 - egzamin maturalny
 • 31 maja 2024 - piątek po Bożym Ciele
 • 03 czerwca 2024 - egzaminy zawodowe

Nasza szkoła

Poznajmy się lepiej 🙂

Skip to content