Terminy rekrutacji
technikum i szkoła branżowa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego,
w tym terminy składania dokumentów.
a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zobacz terminy

technik logistyk

Organizacja logistyki i transportu. Praca w centrach logistycznych, firmach przemysłowych i w transporcie.

czytaj więcej

technik logistyk
w służbach mundurowych

Organizacja logistyki i transportu. Praca w centrach logistycznych, firmach przemysłowych i w transporcie. Dodatkowa zajęcia z taktyki i technik interwencji w służbach mundurowych

czytaj więcej

technik elektryk

Klasa pod patronatem Polskiej Grupy Górniczej. Daje przygotowanie w przemyśle.

czytaj więcej

Technik górnictwa podziemnego

Technik górnictwa podziemnego zajmuje się pracami wydobywczymi w zakładach górniczych, a proces wydobywczy odbywa się poprzez wydobywanie kopaliny ze złoża znajdującego się pod powierzchnią ziemi. Głównym celem kształcenia...

czytaj więcej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne ...

czytaj więcej

01

Pierwszy krok na drodze do sukcesu.

Podejmowanie decyzji – proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu (według A. K. Koźmińskiego).

Decyzja - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.

Aby dokonać optymalnego wyboru zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

02

Gdzie szukać wiedzy

Wiele osób podejmuje decyzję o wyborze zawodu czy szkoły na podstawie decyzji swoich kolegów i koleżanek.
Dużo lepszym podejściem jest zaczerpnięcie informacji u uczniów i absolwentów. Pozwala to na wyrobienie sobie opinii na temat danego zawodu. Jak wygląda nauka, czy jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy itd.
Naszą szkołę w ciągu ponad siedemdziesiąciu lat jej historii ukończyło tysiące absolwentów. Trudno jest znaleźć kogoś kto nie zna żadnego absolwenta ZSEiU. Warto rozmawiać z ludźmi.