Terminy rekrutacji
technikum i szkoła branżowa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego,
w tym terminy składania dokumentów.
a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zobacz terminy