Terminy rekrutacji
technikum i szkoła branżowa

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego,
w tym terminy składania dokumentów.
a) do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zobacz terminy

01

Pierwszy krok na drodze do sukcesu.

Podejmowanie decyzji – proces polegający na zbieraniu i przetwarzaniu informacji o przyszłym działaniu (według A. K. Koźmińskiego).

Decyzja - świadomy, nielosowy wybór jednego z rozpoznawanych i uznanych za możliwe wariantów przyszłego działania.

Aby dokonać optymalnego wyboru zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną.

02

Gdzie szukać wiedzy

Wiele osób podejmuje decyzję o wyborze zawodu czy szkoły na podstawie decyzji swoich kolegów i koleżanek.
Dużo lepszym podejściem jest zaczerpnięcie informacji u uczniów i absolwentów. Pozwala to na wyrobienie sobie opinii na temat danego zawodu. Jak wygląda nauka, czy jest duże zapotrzebowanie na rynku pracy itd.
Naszą szkołę w ciągu ponad siedemdziesiąciu lat jej historii ukończyło tysiące absolwentów. Trudno jest znaleźć kogoś kto nie zna żadnego absolwenta ZSEiU. Warto rozmawiać z ludźmi.