Rada Rodziców

Składka na radę rodziców

Drodzy Rodzice

  Informujemy, że składka na Radę Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 80 zł. Wpłaty (w całości lub w częściach) należy dokonywać gotówką u wychowawców klas, bądź też bezpośrednio na konto Rady Rodziców Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych: 

OK. BANK SPÓŁDZIELCZY  23 8454 1066 2004 0021 6847 0001

 w tytule wpłaty prosimy o wpis: składka na RR, imię i nazwisko ucznia, klasa. Dziękujemy za każdą dokonaną wpłatę, ponieważ pieniądze przekazywane są w 100% na potrzeby naszych uczniów.

Rada Rodziców

1%

Przyjaciele Szkoły!

Prosimy o wsparcie poprzez przekazanie
1% swojego podatku na rzecz naszej szkoły

Numer: 0000064561
Cel szczegółowy: ZSEIU

Serdecznie dziękujemy w imieniu wszystkich uczniów i pracowników szkoły. Pieniądze uzyskane z tytułu 1 procenta chcemy przeznaczyć głównie na doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne.

Więcej informacji mogą Państwo uzyskać:
w sekretariacie szkoły tel.: 32 224 24 15
w fundacji pracowniczej PRO-EKO tel.: 32 324 35 00.

Skip to content