Zielona
Pracownia
w zseiu

Zobacz więcej

O projekcie

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2021” jest dofinansowanie w formie dotacji najlepszych wniosków dotyczących utworzenia zielonej pracowni. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.

Czytaj więcej

Odnajdź swoją drogę

Late spring in Norway: Rays of sunlight are finally showering the landscape, forcing the snow in the mountains to a silent retreat, and waking the flowers after their winter sleep.

Zdobywaj szczyty...

Enter the start of the hiking season. After a long winter, people of all age groups and social backgrounds head outdoors and go trekking in the mountains, along the coast, or in the forests.

Realizacja projektu 
w ZSEiU

Projekt realizowany w Zespole Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych – dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Całkowity koszt zadania – 34 313,82 zł. w tym: Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach – 26 651 zł. Udział własny Powiat Mikołowski – 7 662,82 zł

Czytaj więcej

Cele realizacji projektu:
1. Zwiększenie zrozumienia potrzeby troski o środowisko i promowanie zachować proekologicznych wśród uczniów Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych oraz mieszkańców Powiatu Mikołowskiego.
2. Stosowanie w życiu codziennym zasad ochrony środowiska i troski o ekologię.
3. Nabycie umiejętności krytycznej analizy informacji dotyczących zagrożeń dla środowiska w kontekście ekologii lokalnej jak i globalnej.
4. Promowanie wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł energii.

Skip to content