Klasy patronackie

Uroczyste podpisanie umowy

Obszar energetyki to m.in.:

  • eksploatacja maszyn i urządzeń związanych z przepływem i dystrybucją energii elektrycznej i cieplnej,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń energetycznych,
  • przeprowadzanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń chłodnictwa, klimatyzacji i wentylacji,
  • wykonywanie montażu instalacji urządzeń klimatyzacyjnych i wentylacyjnych,
  • użytkowanie systemów informatycznych, automatyki przemysłowej i urządzeń pomiarowych.

Absolwenci

Absolwenci klasy w zawodzie technik energetyk będą przygotowani do wykonywania wyżej wymienionych zadań oraz do organizowania procesu produkcji. W trakcie edukacji szkoła umożliwia uzyskanie zaświadczenia kwalifikacyjnego SEP, niezbędnego do podjęcia przyszłej pracy. Absolwenci mogą kontynuować naukę nas studiach kierunkowych i innych. Uczniowie mogą brać udział w licznych konkursach i olimpiadach przedmiotowych, których laureaci mają zapewnione indeksy wielu współorganizujących je wyższych uczelni.