Technik logistyk

Logistyk organizuje łańcuch dostaw transportowych różnych towarów wyprodukowanych w fabrykach i zakładach. Potrafi zarządzać logistyką miejską: organizować i realizować usługi oraz dobierać odpowiednie do zadania środki transportu.

Film prezentujący zawód
technik logistyk

333107

TECHNIK LOGISTYK

KWALIFIKACJE WYODRĘBNIONE W ZAWODZIE:
SPL.01. Obsługa magazynów,
SPL.04. Organizacja transportu

Technik logistyk

Dołącz do zespołu specjalistów

Absolwent szkoły.

Absolwent szkoły w zawodzie technik logistyk może podejmować pracę w przedsiębiorstwach: przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach:

  • specjalisty ds. sprzedaży i prognozowania popytu,
  • specjalisty ds. planowania zakupów,
  • specjalisty ds. handlu elektronicznego,
  • specjalisty ds. logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,
  • specjalisty ds. gospodarki odpadami,
  • specjalisty ds. planowania produkcji i zapasów,
  • specjalisty ds. gospodarki materiałowej,
  • specjalisty ds. pakowania i opakowań,
  • specjalisty ds. transportu wewnętrznego,
  • operatora ds. zintegrowanych systemów informatycznych wspomagających zarządzanie logistyczne.