ZAJĘCIA WSPOMAGAJĄCE

Informujemy, że szkoła organizuje w terminie 2.09.2021 – 22.12.2021 dodatkowe zajęcia wspomagające, które mają na celu utrwalenie wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego.

Zajęcia będą organizowane z następujących przedmiotów:  

– j. polski,

– matematyka,

– j. angielski

Zajęcia wspomagające będą prowadzone w  min. 10 – osobowych grupach, w bezpośrednim kontakcie nauczyciela z uczniami i nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Uczniów chętnych do udziału w zajęciach prosimy o wypełnienie deklaracji uczestnictwa i oddanie  do sekretariatu w terminie do 8 września 2021 r.  W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację wypełniają rodzice.

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

Drodzy Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Rządowym programem pomocy uczniom niepełnosprawnym w roku szkolnym 2021/2022, która obejmuje pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego i do kształcenia w zawodach, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego i do kształcenia zawodowego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana uczniom:

Czytaj dalej Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 realizowanego w 2021 roku

Umowy i stypendia w klasach patronackich TAURONA

Uczniowie klasy pierwszej Zespołu Szkół Energetycznych i Usługowych w Łaziskach Górnych, uczący się na kierunku technik energetyk, odebrali dzisiaj gwarancje zatrudnienia z rąk prezesa Tauron Serwis, Zbigniewa Kuźmy. Zapraszamy na fotorelację.

Spotkanie poprowadziła, dyrektor szkoły Anna Jadasz. Obecny był również członek Rady Społecznej Tauron Polska Energia Bogdan Tkocz.