Branżowa Szkoła I Stopnia

ślusarz

Ślusarz to zawód przypisany do branży mechanicznej (MEC). W zawodzie tym wyodrębniono kwalifikację: MEC.08. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

read more

>75

Doświadczenie procentuje

ZSEiU to ponad 75 lat tradycji w kształceniu zawodowym.

Budujemy
wiedzę
od podstaw

Zajęcia z przedmiotów zawodowych teoretycznych realizowane są w najnowocześniejszych i doskonale wyposażonych pracowniach specjalistycznych.

o zawodzie

ślusarz

Zawód ślusarz (podobnie jak inne zawody z tej branży: mechanik-monter maszyn i urządzeń, operator obrabiarek skrawających) jest ciekawą propozycją dla osób zainteresowanych techniką i mechaniką, ze zdolnościami manualnymi, mających pragnienie tworzenia od podstaw do samego końca skomplikowanych technicznie przedmiotów, mających wyobraźnię przestrzenną, potrafiących działać zadaniowo, samodzielnie i zespołowo. Absolwent szkoły kształcącej w tym zawodzie jest przygotowany do wykonywania następujących głównych zadań zawodowych:

  • Wykonywania elementów maszyn i urządzeń metodą obróbki
  • Naprawiania elementów maszyn i urządzeń.
  • Konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.
  • Wykonywania połączeń.

ślusarz

Opis zawodu - podstawowe informacje o zawodzie.